Diepte DRENOTUBE

Op welke diepte wordt DRENOTUBE geplaatst en hoeveel aflopen?

U mag er van uitgaan dat de startdiepte van de sleuf 60 cm is.  De vloei van de sleuf is gelijk aan 25 mm per 10 m of 2,5 mm/m.  Dit wil zeggen dat het water een maximale stroomsnelheid bereikt van 0,5 m/s.  De stroomsnelheid van het water mag niet hoger zijn om beschadiging door slijtage aan de hoofdafvoerbuis te voorkomen.  Indien men de drainage onder gewassen plaatst, gaat men uit van de ideale hoogte van de grondwaterspiegel.  Deze bevindt zich tussen de 60 cm en de 150 cm diepte.

breedte gleuf DRENOTUBE diepte gleuf DRENOTUBE

Breedte van de gleuf 40 cm.                                        Diepte gleuf minimaal 60 cm.

Terug naar FAQ DRENOTUBE

Back to Top