DRENOTUBE BENOR

Is DRENOTUBE  BENOR gekeurd?

Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief confirmiteitsmerk dat eigendom is van het NBN (Bureau voor Normalisatie).

Het antwoord op deze vraag is niet zo evident gezien de informatie die ons door de verantwoordelijke ingenieurs van COPRO en BCCA (de verantwoordelijke instanties voor de BENOR-toekenning) werd gegeven.  Zij zijn hierin zeer formeel: 'Er bestaat in de Benelux geen BENOR-keuring voor drainage- en infiltratiesystemen.'

Tot 15 jaar geleden bestond er in België wel een BENOR-keuring op drainage.  Die werd destijds ingetrokken gezien men, op iets dat geplaatst wordt in een niet-controleerbaar continu proces, de BENOR-keuring ninet kan toepassen. Mocht er gebruik worden gemaakt van een BENOR-gekeurde buis is dit totaal zinloos temeer de buis een onderdeel uitmaakt van een systeem dat niet BENOR-gekeurd is en daardoor van generlei waarde is. Het "all-in-one"-systeem van DRENOTUBE wordt daarentegen industrieel vervaardigd in een continu proces waarbij de kwaliteit en duurzaamheid wel gegarandeerd kunnen worden.  De eerste stap in het verkrijgen van het BENOR-label werd al gezet door het behalen van het CE-label als drainagesysteem, bovendien het enige in Europa. Aan de hand van dit CE-certificaat gaan de ingenieurs van COPRO en BCCA de weg voorbereiden naar het BENOR-certificaat voor DRENOTUBE.

Terug naar FAQ DRENOTUBE

Back to Top