DRENOTUBE in leemgrond

Kan DRENOTUBE in leemgrond geplaatst worden?

Leemgrond is voor alle drainage een probleem, maar een minder groot probleem voor DRENOTUBE.  Als je een drainagesysteem in leemgrond plaatst, is het alsof je een plastiek vel rond het systeem legt waardoor het onmogelijk kan werken.  Een ander punt is dat je hier ook niet kan spreken over infiltratie want dat werkt niet. 

Hoe kunnen we met behulp van DRENOTUBE-drainage wél zorgen dat de drainage in leemgrond werkt?

  • Eerst graven we een sleuf uit met een breedte van ongeveer 50 cm.
  • De verschillende sleuven liggen ongeveer 6 tot 8 m van elkaar.
  • De leemgrond die we uit de sleuven hebben gegraven storten we tussen twee sleuven in om daar een licht hellend vlak te creëren dat het water afleidt naar de drainagesleuven.
  • Na het graven van de sleuven plaatsen we de DRENOTUBE-drainagebuizen in de sleuven.
  • We vullen de sleuven op met drainage- of rijnzand
  • Het water dat nu door het licht hellend vlak naar de sleuven toevloeit, infiltreert door het rijnzand naar de onderkant van de sleuf en komt zo in de drainagebuis terecht, die het vervolgens afvoert.

 

Terug naar FAQ DRENOTUBE

Back to Top