realisatie Drenotube BOUW

Realisaties met Drenotube in de BOUW

 

  • betere afvoer van regenwater d.m.v. lijndrainage
  • voorkoming van hydrostatische druk op ondergrondse bouwwerken (bijv. kelders en keerwanden)
  • hierdoor minder tot geen overlast van vochtdoorslag bij ondergrondse bouwwerken
  • langere duurzaamheid van het beton
  • minder risico op langdurige overstromingen op wegen, bospaden, sportvelden, tuinen, parken, golfbanen, enz.

 

Drenotube bouw

drenotube drainage bouw

Drenotube drainage bouw

Bouw drainage drenotube

Drenotube fundering drenotube

drenotube fundering bouw

drenotube toepassing in de bouw

Drenotube fundament bouw

koppeling drenotube fundamant bouw

drenotube fundament bescherming

Drenotube gebouwen

Drenotube bij gebouwen

Drenotube toegepast bij gebouwen

drenotube toepassing gebouwen

Drenotube openbare werken

drenotube openbare gebouwen

drenotube parkings en gebouwen

Drenotube grote projecten

Drenotube in uitvoering bij gebouwen

Terug naar realisaties Drenotube

Back to Top